Zřícenina hradu Ježov

hrad-jezov

Název hradu připomíná dnes pouze myslivna v katastru obce Senohraby. Hrad byl vystavěn ve 14. století a náležel k panství Zlenice. První písemná zpráva o něm je z r. 1377, když Karel IV. dal nejvyššímu zemskému sudímu Ondřeji z Dubé hrad Ježov spolu s hradem Zlenice v manství a léno. K r. 1395 je zapsána odúmrť na Ježově a r. 1399 zemřela v Ježově Anežka a o odúmrť po ní se hlásili Předbor z Ježova a Předbor z Nespeřic. Král však odúmrť dal r. 1399 Buškovi z Petrovic, který složil 30 kop grošů. Dlouho pak není o Ježovu zmínka. R. 1463 koupil statek Zlenice s Ježovem Zdeněk Kostka z Postupic k panství Hrádek (Komorní Hrádek). S ním se dostal i Ježov počátkem 16. století do vlastnictví Ludvíka Zajímače z Kunštátu; protože však Zajímač upadl do dluhů, byl nucen statek prodat Jaroslavovi ze Šelmberka a z Kosti, který si dal celé panství v r. 1525 úřadně odhadnout. V odhadu je na konci dlouhého seznamu vesnic uveden Ježov jako „zámek“ pustý. Čtyři tehdy pusté hrady a jedna pustá tvrz byly oceněny na 80 kop grošů českých. Když r. 1554 prodávali bratři Petr, Zikmund, Jan a Albrecht ze Šelmberka své dědictví po otci, totiž panství Komorní Hrádek, Janovi mladšímu z Valdštejna, byl v soupisu náležitostí zapsán i „zámek pustý Ježov“. Je to poslední zpráva o hradu Ježovu. Při velkém panství ztratil svůj význam a zpustl docela. Dodnes se však po tomto gotickému hradu dochovaly nad údolím Mirošovického potoka a Mnichovky stopy základového zdiva na návrší poblíž nádraží (nepatrné zbytky).PODDUBí     |     2009     |     Zajímavé weby     |     Developed & SEO by NET sign studio
 |  boty-outlet.cz |  Šošovky |  Barevné čočky |  Kontaktlinsen |  Levné čočky |